RØNTGENINSTITUTT

Unilabs Røntgen består av 14 røntgeninstitutter fordelt over Norge og vi tar imot pasienter til røntgen med henvisning fra leger, tannleger, kiropraktorer og manuellterapeuter.

Pasienter betaler den samme egenandelen som pasienter ved røntgenavdeling på offentlig sykehus, så lenge undersøkelsen omfattes av avtale med regionalt helseforetak.

Vi har god kapasitet og korte ventetider på røntgen, ultralyd, CT og MR